Abanda de les concentracions d’aquest dissabte, també ha enviat una sèrie de correus electrònics als jutges del Tribunal Suprem perquè desestimin el recurs de cassació interposat per Convivència Cívica Catalana. A més, han recollit signatures en suport a la llei que s’està tramitant al Parlament i en el cas que la sentència del Tribunal sigui adversa, demanen que no s’acati.