Les dades de l’enquesta FRESC, que es fa cada quatre anys entre alumnes de segon i quart d’ESO, segon de batxillerat i segon de cicles formatius de grau mitjà, evidencien que les diferències socioeconòmiques incideixen en la percepció de la salut pròpia dels joves barcelonins. Mentre que el 72, 5 % dels alumnes que estudien en centres de barris afavorits declaren tenir una salut excel·lent o molt bona, en els barris desafavorits la xifra disminueix fins al 67,9 %. En el cas de les noies la xifra encara baixa més i les estudiants de barris desafavorits que declaren tenir una salut regular o dolenta arriba fins al 14 %, gairebé el doble que les noies que cursen estudis secundaris en centres de barris afavorits.

Les diferències s’accentuen quan es pregunta sobre la salut mental. Els participants de l’enquesta van haver de respondre el qüestionari SDQ (Strengths and Difficulties Questionaire) i mentre que en els barris de nivell socioeconòmic alt el percentatge de noies amb valors normals en el qüestionari arriba al 71,7 %, en els barris desafavorits la xifra disminueix fins al 65 %.

La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha reconegut que la millora d’aquests indicadors és un semàfor vermell que cal millorar i ha anunciat la intenció que en quatre anys els programes de salut a les escoles passin del 30 %, xifra actual, al 100 %. D’altra banda, també ha avançat que abans que acabi el 2018 es vol habilitar la figura d’un psicòleg i un treballador social als 16 centres d’alta complexitat que hi ha a la ciutat. Una altra eina de prevenció des de les escoles és afegir una assignatura concreta de salut dins l’horari escolar. Tarafa ha instat a la Generlitat a afegir-la de cara a “que els joves creixin de manera saludable, sense hàbits tòxics… Hem de poder treballar també des de les escoles”, ha apuntat.

Baixa el consum de tabac

Entre les notícies positives de l’informe FRESC hi ha la davallada del consum de tabac, que ha baixat 20 punts percentuals des del 2001. També es detecta un descens en el consum d’alcohol i en l’edat d’inici d’aquest consum. A 2n d’ESO un 57 % de l’alumnat assegura que encara no ha provat l’alcohol.

Tot i això, el consum de cànnabis ha repuntat per primera vegada des del 2004. Els últims resultats assenyalen que un de cada quatre joves de 18 anys ha fumat en els últims 30 dies, comportament que pot derivar en un consum de risc.