La cria va néixer el 13 de juliol en un part d’una hora i mitja que no va necessitar cap tipus d’intervenció veterinària. Des d’aleshores, està evolucionant amb normalitat i en les properes setmanes es decidirà el nom d’aquest petit mascle. Es convocarà una votació popular a través de les xarxes socials i també de manera presencial perquè els ciutadans n’escullin el nom.

Aquests mamífers artiodàctils de Rothschild estan amenaçats, sobretot al seu lloc d’origen, Uganda i Kènia. N’hi ha al voltant de 2.500 exemplars en llibertat mentre que altres 500 estan repartits en diferents zoològics del món. Tot i que aquesta subespècie rep el nom de Rothschild, també se la coneix com a girafa del Baringo o girafa d’Uganda.