GERARDO PISARELLO, primer tinent d'alcalde: "El punt de partida d'aquesta estratègia és que la crisi i les mesures d'austeritat que s'han adoptat com a conseqüència de la crisi no tenen el mateix impacte entre homes i dones." LAURA PÉREZ, regidora de Cicle de Vida, Feminisme i LGTBI: "Entenem que és un tema estructural l'anàlisi de la pobresa amb una perspectiva de gènere ha d'iuncloure temes com l'empitjorament de la salut i les dificultats d'accés a l'habitatge, però també la sobrecàrrega de feines."

Segons un estudi de l’Ajuntament, la crisi econòmica dels darrers anys i les mesures pal·liatives han afectat de manera més intensa les dones. Per això ha presentat l’estratègia que seguirà fins a 2024 per trencar amb la feminització de la pobresa.

Segons la regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, “entenem que és un tema estructural, i que l’anàlisi de la pobresa amb una perspectiva de gènere ha d’incloure l’empitjorament de la salut o les dificultats d’accés a l’habitatge però també la sobrecàrrega de feines“. Fins a finals d’any, s’implantarà la primera cinquantena de mesures, que sobretot fan referència a la inserció laboral, i que tindran una dotació econòmica de 27,9 milions d’euros. També es disposarà, com va demanar la CUP, d’una renda mínima per als col·lectius de dones més desafavorits, tot i que encara s’ha de concretar.

En concret, es desplegaran programes d’emprenedoria social i solidària destinats a les dones que treballen en determinats sectors, sovint en condicions molt precàries (neteja, comerç i atenció a les persones). També es posaran en marxa nous programes per a dones en situació d’atur que els permetin accedir a un lloc de treball, entre altres iniciatives. L’estratègia contra la feminització de la pobresa també desplegarà mesures que reverteixin en la millora de l’estat de salut de les dones en situació de més vulnerabilitat i en l’accés i les condicions de l’habitatge.

La Taula de Treball contra la Feminització de la Pobresa, de la qual formen part diverses entitats i representants dels grups municipals i del govern de l’Ajuntament, es va constituir l’octubre de 2015. A Barcelona, un 28 % de la població se situa en el llindar de la pobresa, i d’aquesta, el 55 % són dones.