Els nous serveis d’atenció i acolliment diürn inclouen dutxes, rober i menjador. A més de l’alimentació i la higiene, el centre també ofereix activitats socials i d’inserció laboral.

Amb la posada en marxa d’aquests nous serveis, Barcelona disposa d’una xarxa de 2.325 places per atendre les persones sense sostre que integra els serveis de menjador, higiene i acolliment nocturn.