Més de 50.000 estudiants s'han preinscrit per iniciar estudis universitaris el curs que ve, un 2% més que l'any passat. Al 81% d'aquests estudiants ja se'ls ha assignat plaça i sis de cada 10 podran fer els estudis que havien triat en primera opció. Les carreres més sol·licitades no varien gaire respecte a altres cursos. Medicina se situa en primer lloc, la segueix Administració i Direcció d'Empreses, Infermeria en tercer lloc i Educació Primària. També la nota de tall d'accés més alta torna a ser Medicina per a la qual a la UB demanen, per exemple, un 12,1 sobre 14. Al darrere hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials amb un 12 i Periodisme a la Pompeu Fabra amb un 11,7. La majoria d'estudiants que han accedit a la universitat ho han fet a través de les proves d'accés a la universitat i dels cicles formatius de grau superior. Des de la Generalitat aposten, però, perquè la via d'accés majoritària sigui la selectivitat. ANTONI CASTELLÀ, secretari d'Universitats i Recerca "Reforçar els cicles formatius i establir quotes determinades en aquest àmbit específic en el qual algú que s'està formant... La via d'entrada natural hauria de ser el batxillerat." A partir de divendres i fins al 28 de juliol s'obre el període de matrícula dels estudiants assignats en primera preferència.