Les escoles bressol han estat classificades segons les dades aportades per cada centre. Consten com a escoles que han fet vaga aquelles en què l’han secundat almenys la meitat dels educadors.