Els habitatges protegits a Barcelona guanyen terreny als del mercat lliure. L'any passat, sis de cada 10 pisos acabats a la ciutat eren de protecció oficial. Les dades són rellevants en un any en què la construcció a la ciutat s'ha estabilitzat des de l'inici de la crisi, amb més llicències atorgades que un any abans. Aquesta del Poblenou és una de les promocions que el Patronat Municipal de l'Habitatge va enllestir el 2011. Malgrat casos puntuals més difícils d'omplir, asseguren que els pisos protegits a Barcelona tenen mercat. ANTONI SOROLLA, gerent adjunt d'Habitatge "La singularitat de Barcelona és que la demanda és més elevada que l'oferta. Per tant, si ofereixes habitatge, es va venent. I de fet, les promocions d'habitatge protegit es van col·locant." Pel que fa a l'obra nova, tot i que els preus segueixen en caiguda, les xifres de compravenda són de les més baixes. A la ciutat, es calcula que un de cada tres pisos nous està per vendre. Una situació que no preocupa l'Ajuntament perquè creu que en un futur n'hi haurà manca perquè es construeix menys del que es ven. Per districtes, a Sarrià - Sant Gervasi és on el preu del metre quadrat en obra nova és més car, per sobre dels 7.600 euros. Per menys de la meitat, en canvi, es pot trobar un pis a Nou Barris.

Segons el gerent adjunt d’Habitatge, Antoni Sorolla, a Barcelona “no hi ha un problema d’habitatges buits”. Ho ha dit basant-se en l’informe sobre habitatge referent a l’últim trimestre de 2011 que s’acaba de publicar. Segons aquest informe, durant el 2011 es van acabar 1.154 habitatges protegits, un 24,6% més que l’any anterior.

Segons l’Ajuntament, l’informe també indica que després de quatre anys de caigudes continuades en la construcció d’habitatges a Barcelona s’observa una certa estabilització. Pel que fa als preus, han continuat el descens tant en l’obra nova (entre un 7,4% i un 10%) com en el mercat de segona mà (entre el 8,1% i l’11,3%). Els preus del lloguers s’han moderat.