FEDERICO ARAYA, guia de turisme "Hola, el meu nom és Federico Araya i sóc guia de turisme. Ara mateix ens trobem davant la creu de Pedralbes, una creu de terme que es troba aquí al districte de les Corts. La creu de Pedralbes data de 1946. Una junta diocesana d'acció catòlica decideix reunir diners i amb aquests diners encarreguen aquesta creu. És un petit homenatge a totes les creus de terme destruïdes durant la Guerra Civil pels republicans. Antigament es feien servir les creus de terme pels senyors per delimitar les fronteres entre les seves terres, però també es posaven davant d'algún monestir, en aquest cas el Monestir de Pedralbes. Parlant de l'estil, les creus de terme tenen una base, que en aquest cas porta l'escut de Barcelona, el fust i un tambor. En aquest cas, el tambor porta la figura d'alguns sants nascuts o que van morir a Barcelona. Les creus de terme tenen dues cares. Aquesta creu té per un costat un crist crucificat i a l'altre, la mare de Déu i el nen."