El primer pas és distribuir bé el pes. Aquesta motxilla té dos compartiments: l'interior per a l'ordinador o els llibres que pesin més i l'altre per a la resta. JULITA MEDINA, servei de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu "Ha de quedar subjecta amb la cinta perquè el pes quedi més recollit i enganxat a l'esquena. És important que revisin sempre el pes i l'ideal és que portin menys del 10% del pes de la nena". És una de les claus perquè els nens i nenes portin la motxilla sense risc de fer-se mal a l'esquena, però no és l'única. Han de fer servir els dos tirants i aquestes corretges, que permeten que la motxilla s'ajusti al pit i també a la cintura, perquè el pes es recolzi a la zona lumbar. D'aquesta manera els nens i nenes aniran a l'escola més lleugers. ANDREA "Abans pesava molt i ara no, perquè està més repartit". I perquè no se'ls escapi ni un detall, les motxilles porten un tríptic informatiu amb els secrets per fer-ne un bon ús.