En el seu primer acte com a president de l’entitat, Gonzàlez va reclamar a l’administració que “ho posi més fàcil” a les entitats juvenils i les doti de més suport i reconeixement. De la seva banda,  la regidora Elsa Blasco va assegurar que l’entitat ha de continuar essent l’interlocutor principal a l’hora de planificar les polítiques de joventut a Barcelona.

L’assemblea del CJB va aprovar les línies mestres de cara al 2011, que es basen en un model de ciutat més sostenible, el foment de l’associacionisme juvenil com a font d’inclusió social, i el foment de la participació i l’educació en els valors entre els adolescents.

D’entre les accions proposades, en destaquen l’ampliació de la campanya “No Clau-diquis” per a fomentar l’emancipació entre els joves, i la celebració d’una gran festa per a tots els joves de la ciutat, prevista per al mes de maig.