Els casos del Palau de la Música i l’Hospital de Sant Pau han posat en alerta els responsables de les fundacions catalanes, que creuen que casos aïllats erosionen la imatge de les fundacions a la societat. “Ser patró és un càrrec honorífic però no és purament de dir: estic assegut a una cadira a la fundació, sinó que sóc responsable de tota l’actuació tant econòmica com que els fins pels quals va ser creada aquesta fundació s’aconsegueixin”, ha dit Sansalvadó.

La Coordinadora Catalana de Fundacions agrupa més de 1.600 entitats de tot Catalunya, que mouen anualment 3.400 milions d’euros i donen feina a 65.000 professionals. També el voluntariat hi té una presència clau, ja que hi aporta més de 35.000 voluntaris.

La crisi ha fet disminuir les aportacions cap a les fundacions, una circumstància que ha provocat que les entitats hagin reduït l’activitat, moderat la compra de béns i serveis i, en casos més greus, prescindit de personal. La fundació tipus a Catalunya tindria vuit treballadors contractats, 12 voluntaris, 51 col·laboradors econòmics permanents i 331.000 euros de pressupost anual.

La nova llei de fundacions, en breu

La Coordinadora Catalana de Fundacions ha participat en la redaccció de la nova llei de fundacions, que es debatrà al Parlament i es podria aprovar abans de final de mes. La nova llei preveu una simplificació burocràtica i atorga més responsabilitat als patrons en cas que es produeixin irregularitats amb els fons.

Les fundacions demanen més incentius fiscals per augmentar la quantitat de donacions de particulars, i que s’incrementi el percentatge a desgravar per part de les empreses.