És un factor clau. Com més contaminació, més facilitat de desenvolupar al·lèrgies. I més si s'hi sumen les altes temperatures o les fortes precipitacions. És aquí quan les plantes generen més pol·len per sobreviure. I per a les persones. ANTONIO VALERO, president SCAIC "Augmenta el tiempo de exposición alergénica de los pacientes, incrementa su concentración. Es decir, más cantidad de particulas alergénicas". Segons la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, el 21,5% de la població té alguna al·lèrgia i, en la meitat dels casos, és al pol·len. GEORGINA PUNFARNAU, "He de prendre medicació durant aquesta època de l'any i evitar llocs on hi ha més pol·len de l'habitual". CONSUELO MORALES "Congestión nasal, cargamiento de cabeza, llorar los ojos". ANTONIO VALERO, president SCAIC "Evitar ventanillas abiertas, usar gafas de sol, evitar salir a la calle de 7 a 10, que es cuando más polen hay en la calle". Tot i això asseguren que aquest any serà un any d'afectació normal per a les al·lèrgies. Encara que el mocador seguirà sent el gran aliat en aquests casos.