La consellera ha dit que no només es tracta de fer més hores de classe, sinó de reestructurar l’assignatura de matemàtiques i de refer-ne els temaris. Segons Rigau, els alumnes catalans tenen una bona mitjana de càlcul i estadística però, en canvi, van més fluixos en àlgebra i geometria.