Els estudiants negocien amb al Ministeri d’Educació perquè aturi la reforma del sistema d’accés a la universitat, que enguany ha deixat tants estudiants fora de les carreres a les que volien accedir. La situació és especialment greu en carreres com Educació Infantil o Infermeria, que han esdevingut la continuació natural dels corresponents cicles formatius de grau superior d’FP.

Per solucionar la situació dels batxillers que han quedat fora de la universtiat, l’AJEC ha instat al Comissionat per a Universitats i Recerca a que publiqui el mapa de titulacions on encara hi ha places i quines d’elles permeten la convalidació de crèdits per les carreres afectades. Així, els estudiants que han quedat fora podran conèixer quina és la millor manera de convalidar crèdits des d’altres carrerse i poder accedir el curs vinent amb currículum ja assolit.