Ara fa uns dies que ens vam fer ressò de l‘elevada temperatura de l’aigua del mar a les platges de la ciutat. El divendres 9 de setembre l’observador meteorològic Diego Lázaro va anotar un valor de 26,9 ºc, una temperatura 2,1 ºC superior a la mitjana dels darrers deu anys (sèrie 2006-2015), i la segona temperatura més alta enregistrada per l’observador en aquesta platja de Barcelona.

Vuit dies més tard, aquest dissabte, dia 17, va mesurar un valor radicalment més baix, de només 22,6 ºC. En poc més d’una setmana l’aigua superficial del mar havia baixat de manera brusca, concretament 4,3 ºC. D’aquesta manera, i curiosament, va passar de trobar-se més de dos graus per damunt de l’habitual, a més d’un grau i mig per sota.

L’observador va explicar que, vist aquest descens tan marcat, i per descartar una lectura errònia dels aparells de mesura, va realitzar fins a tres observacions diferents: divendres a la tarda, dissabte al matí i dissabte a la tarda. Va comprovar que, en tots els casos, els valors obtinguts corroboraven aquesta davallada tan marcada, un fet que també va quedar palès en les observacions obtingudes per la boia del Port de Tarragona.

El brusc canvi de temps de mitjan setmana passada, que ens va aportar temperatures clarament més baixes, en deu haver estat el principal responsable, tot i que cal recordar que la inèrcia de l’aigua de mar és molt alta, és a dir, triga molt més a escalfar-se i refredar-se que la terra ferma, per exemple. Així doncs, possiblement, a banda de la baixada de les temperatures, el canvi de temps d’ara fa uns dies també va suposar una variació dels corrents i una mescla de les aigües superficials que van contribuir al ràpid descens tèrmic.