La síndica s’ha dirigit a l’Ajuntament per demanar informació sobre l’impacte del turisme a Barcelona. Concretament vol saber el nombre de pisos turístics il·legals i legals que hi ha Ciutat Vella, el nombre de queixes rebudes i les llicències concedides relacionades amb l’activitat turística. També ha sol·licitat els informes de control d’habitatges d’ús turístic i quins operatius s’han fet a les zones on  hi ha més problemes de convivència o comportaments incívics per part dels visitants.

Amb totes aquestes dades, Maria Assumpció Vilà realitzarà un informe sobre els efectes que té en la ciutadania i en els barris el model turístic barceloní actual. El turisme ha crescut molt en els últims anys i, tot i que suposa un important potencial econòmic, també crea problemes de convivència entre ciutadans i viatgers.

Vilà creu que aquestes noves necessitats ciutadanes que es presenten s’han de gestionar i regular per tal de mantenir l’equilibri.