Han atès més consultes que l'any passat, tot i que ara tenen menys oficines com a conseqüència de les retallades. Això, segons el Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers de Comissions Obreres, evidencia que la situació de les persones immigrades s'ha agreujat després de sis anys de crisi. (postpo) Les consultes que més s'han fet han estat sobre l'arrelament social, la renovació d'autorització de residència i de treball. I és que des del sindicat denuncien que els immigrants cada vegada tenen més dificultats per renorvar aquests permisos, amb les conseqüències familiars que se'n deriven. Per això demanen un canvi urgent en la legislació d'estrangeria. És significatiu que entre les persones que els han visitat, n'hi havia un 50 per cent amb feina, és a dir, un 4 per cent menys respecte el primer semestre de 2013. Si bé les dones són les menys afectades per l'atur, són les ocupen amb diferència les feines més precàries i en situació irregular, i de fet, són les principals usuàries del servei d'informació per a estrangers. El CITE destaca les consultes del nou servei per a la mobilitat internacional per trobar feina, tot i que de moment només representen un 3 per cent del total. Sobretot aturats de llarga durada, i molts són espanyols fills d'immigrants que volen tornar al país d'origen dels seus pares a buscar feina.

La memòria de la xarxa del CITE, les oficines d’informació laboral per a estrangers de CCOO, mostra que 5.766 persones van fer ús d’aquest servei durant els primers mesos de l’any a Catalunya, unes 2.000 a Barcelona. D’aquestes, el 58% van ser dones, la majoria amb un “projecte migratori” i no “reagrupades”.

Un dels punts destacats de la memòria és el tipus de consultes que es fan al CITE. La majoria segueix sent sobre l’arrelament social (15,1%), tot i que la tendència és que aquesta mena de qüestions disminueixin i, en canvi, augmentin les consultes sobre la renovació dels permisos de feina i de residència. CCOO ho atribueix a la dificultat que tenen les persones immigrades de mantenir la feina.

Tot i que els ciutadans d’origen marroquí lideren la llista de consultes pel que fa a lloc d’origen (14%), la meitat de les persones que demanen assessorament al CITE són de procedència llatinoamericana. De fet, aquesta circumstància explica en bona part que la majoria de consultes les facin dones, ja que en casos com Hondures o Bolívia, més del 70% de les consultes les van fer dones.

Segons CCOO, la memòria “posa de manifest els efectes negatius” de la llei d’estrangeria actual. A més, el sindicat ha demanat que es passi “d’una política centrada en el control de fluxos” a una política “que graviti sobre els drets de la ciutadania”.