De fet, les universitats britàniques repeteixen la seva presència al certamen per segon any consecutiu i segons una anàlisi del mercat, la tendència principal és la possibilitat d’estudiar a l’estranger, a països com Anglaterra, Alemanya o els Països Baixos. A més, també està guanyant força la formació no presencial, així com la desestructuració dels estudis, és a dir, que el coneixement sigui més vertical i menys especialitzat per tal que els professionals del futur siguin més polivalents.
Alguns dels estudiants que es troben actualment cursant el grau universitari venen al saló Futura amb la intenció de formar-se, però amb les idees poc clares. Per això, com en el cas del Saló de l’Ensenyament, Futura reforça l’orientació i l’assessorament personalitzat als estudiants. A aquesta tasca hi dedica un espai d’autoconsulta, format per un equip que atén els dubtes dels visitants amb l’objectiu d’ajudar-los a prendre la millor decisió pel que fa al seu futur professional.