Més del 44% dels pacients amb diabetis de tipus dos no es controlen adequadament els nivells de sucre i de pressió arterial. I sovint, aquests malalts són els que ofereixen més resistència a injectar-se insulina. Els experts, però, veuen el got mig ple, ja que diuen que d'aquest estudi se n'extreu que el 56% de diabètics catalans sí que en fan un seguiment adequat. Una malaltia en què tant o més important que el diagnòstic és l'actitud del pacient per fer-hi front. DÍDAC MAURICIO, autor de l'estudi "El pacient és l'element essencial en el tractament, perquè no solament s'administra la medicació, sinó que ha de fer altres coses: el tractament dietètic, l'exercici físic i tots sabem com és difícil canviar la conducta dels humans quan tenim uns hàbits adquirits." Els experts alerten que l'obesitat i el sedentarisme, sobretot entre la població més jove, estan disparant la prevalença de la diabetis tipus dos, una malaltia que l'Organització Mundial de la Salut considera que constituirà una de les epidèmies del segle XXI.

La diabetis de tipus dos és un problema creixent en molts països. Els factors de risc que la provoquen són el sedentarisme, l’obesitat i l’augment de l’esperança de vida. Per això és una malaltia cada cop més freqüent en la gent jove. Els responsables de Salut insisteixen que cal combatre la malaltia mitjançant la detecció precoç, per mirar de minimitzar-ne l’impacte.