Les partícules de menys de 10 micres són un agent contaminant. Durant els darrers 15 dies la ciutat ha superat, només en algunes hores determinades, el límit europeu de 50 micrograms per metre cúbic. La Unió Europea només permet superar aquest índex de mitjana un màxim de 35 dies l’any. La situació, doncs, encara no és greu. Però els darrers dies s’ha intensificat per la presència de pols.

Arriba vent que prové del Sàhara i que deixa partícules de pols en l’ambient que s’acumulen al cel de Barcelona i se sumen als contaminants que generen la indústria i els vehicles. Tot s’acumula perquè fa dies que no fa vent i també perquè, fins avui, feia dies que no plovia. Els petits xàfecs d’aquest dijous han ajudat a millorar la situació.

Dissabte es preveu que l’estat de la contaminació millori per dues causes principals. La primera, els caps de setmana disminueix el volum de trànsit i això fa que les partícules que causen els vehicles amb el fregament dels frens i el de les rodes amb l’asfalt baixin. La segona, es preveu que ja no arribi pols de l’Àfrica.