ANTONIO MARTÍNEZ, president de la FESOCA "Quan l'home va trepitjar la Lluna va dir que va ser un gran pas per a la humanitat, doncs per a nosaltres avui ha estat un gran pas per a la comunitat sorda. ENCARNA MUÑOZ, expresidenta de la FESOCA "Molt sovint les persones sordes s'han sentit com a ciutadans de segona. Nosaltres volem ser ciutadans de primera. Amb la nova llei deixarem d'estar discriminats perquè aquesta llengua ara té el mateix valor que la llengua oral. En definitiva, s'ha reconegut aquest valor. " "Ens concedeix els mateixos drets per accedir a la informació o a la formació i ens permet integrar-nos en la societat." "Ara, a nivell pràctic, tindrem més intèrprets en els serveis de gestió diària. Els alumnes sords podran disposar d'intèrprets per seguir correctament la formació als instituts o en altres nivells acadèmics. Podrem fer les visites mèdiques o les entrevistes laborals amb intèrprets, és a dir, tot el que forma part de la vida diària es podrà fer a través de la llengua de signes catalana".