La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) assegura que aquest cas “evidencia, una vegada més, la militarització, tancament i externalització de les fronteres, que pateixen les persones que busquen una vida més digna en territori europeu”. Demana per això que s’ofereixi als nou polissons que van ser descoberts el 25 de gener al port, protecció internacional; que no siguin ingressats al Centre d’Internament per a Estrangers (CIE) de la Zona Franca, i que se’n paralitzi el procés d’expulsió.

El CCAR recorda que els polissons es troben en una “situació de desprotecció” perquè actualment no hi ha normativa internacional en aquesta matèria: l’únic conveni en relació amb aquesta problemàtica es va signar el 1957 a Brussel·les, i no està en vigor perquè es necessita un mínim de 10 països que el subscriguin. L’entitat també apunta que la Llei d’estrangeria és “molt restrictiva” i dificulta l’accés a la protecció internacional.

A més, “les amenaces de sancions econòmiques” a les persones responsables dels polissons, que poden pujar fins als 180.000 euros per polissó que s’escapi, encara ho empitjoren més.