El també arquebisbe de Barcelona s’ha encarregat de predicar l’homilia d’un acte en què han participat el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i altres autoritats eclesiàstiques.