XAVIER DOMÈNECH, professor de la UAB "Està en joc la pròpia transformació de la universitat. Això no són retallades. És un pla a quatre anys de transformació radical de la universitat pública perquè la universitat estigui molt més al servei dels mercats, molt més al servei dels negocis. I, per tant, nosaltres hem de contraposar un model que creiem que és més just com a model per la societat". ALDO REVERTE, estudiant de la UB "La metodologia que es prometia amb l'avaluació continua que s'exigia a Bolonya doncs no s'ha pogut dur a terme a causa de la massificació d'aules i la pèrdua de recursos. Per tant, denunciem també aquesta situació" JORDI GASSIOT, membre del PAS de la UAB "Som molt crítics amb determinats sous que, per exemple, en alguns membres del PAS estan per sobre del conveni o amb sous duplicats o, fins i tot, triplicats que tenen alguns membres del personal docent i investigador"

Així mateix, l’assemblea ha acordat ocupar l’edifici del Raval de la Universitat de Barcelona el 14 d’octubre, i participar amb grup propi a la manifestació del dia 15.  L’assemblea ha estat organitzada per la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública.

En l’obertura oficial del curs universitari d’aquest divendres, unes 500 persones, entre estudiants i professors, es van manifestar davant de la Universitat Politècnica de Catalunya en contra de les retallades.