pintada biblioteca sant andreu

Una façana de la Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra, a Sant Andreu, s’ha convertit en un llenç continu per a un grafiter. Hi apareixen pintades amb missatges que tenen el mateix estil i sovint també la mateixa gamma cromàtica vermellosa que destaca del fons groguenc. El servei de manteniment de l’equipament les esborra i tornen a aparèixer. De fet, en la paret es poden veure les diferents capes de pintura que s’han fet per esborrar les pintades.

Els grafits tenen una peculiaritat: tenen la mateixa signatura, un llumí encès, que també es pot veure en el mobiliari proper com bancs o papereres.

Pintada del febrer del 2023
Pintada de l’abril del 2023
Pintada del juny del 2023

Les pintades estan fetes a la façana lateral de la biblioteca, que dona al carrer de Sant Adrià. Es tracta d’una part poc transitada i que es troba per sota de la vorera d’aquest vial. De fet, fins fa poc just al davant hi havia la carpa del mercat provisional de Sant Andreu.