La síndica de Barcelona no té capacitat de sancionar o legislar, però sí de fer de mitjancera en els conflictes entre l'Administració i la ciutadania, i pot aconsellar i proposar solucions. L'any passat va actuar en més de 3.200 casos, la majoria van ser consultes, i la resta, queixes. En els darrers anys, des de l'organisme, s'ha aconseguit canviar el reglament per accedir als habitatges d'emergència social, que la síndica considerava excessivament restrictiu i que deixava fora, entre d'altres, famílies que havien viscut en pisos de lloguer sense contracte i les víctimes d'assetjament immobiliari. També s'han deixat d'embargar els comptes de persones en situació de vulnerabilitat en cas de tenir un deute amb l'Institut Municipal d'Hisenda. Pel que fa a les multes per viatjar en transport públic sense la documentació que ha d'acompanyar alguns títols de transport, com la Targeta Rosa per als jubilats o T-12 per als menors de 12 anys, s'ha aconseguit que es doni un termini de dos dies per poder aportar la documentació abans de ser sancionats. En casos més concrets en destaca, per exemple, la sentència d'un jutjat de Barcelona que va reconèixer el dret a un ciutadà a accedir a un pis de lloguer social a partir d'una resolució de la síndica. Ara sobre la taula ha arrencat dos compromisos de l'Ajuntament: el primer, i en el qual ja s'ha començat a treballar, és el de modificar l'ordenança del civisme en els punts en què considera que criminalitza la pobresa. I l'altre, el de permetre que entrin nous operadors de serveis funeraris a la ciutat per les queixes dels preus abusius que hi ha hagut.

Les peticions i suggeriments que la Sindicatura fa a l’Administració solen acceptar-se temps després d’insistir-hi. Una de les metes que finalment es va assolir és donar un marge de dos dies als jubilats i usuaris de títols de transport públic per evitar una multa si en el moment de la revisió no porten la documentació que acredita que són els titulars de la targeta subvencionada. La síndica considerava excessiva la sanció de 100 euros per als qui no portaven el DNI i va aconseguir la modificació.

Els darrers compromisos que ha arrencat del govern municipal són, d’una banda, la revisió de l’ordenança del civisme en aquells punts en què la síndica considera que es criminalitza la pobresa, unes modificacions que ja s’han començat a treballar amb el consistori. De l’altra, canviar les ordenances municipals per tal de liberalitzar el sector dels serveis funeraris, permetre la competència en aquest mercat i eliminar els preus actuals, que han generat diverses queixes en considerar-se abusius.

A més, en els darrers anys també s’ha blindat la Sindicatura de Greuges, després d’incloure-la a la Carta Municipal de la ciutat. D’aquesta manera es converteix en la segona sindicatura local reconeguda, juntament amb la de Madrid.