És una de les reunions organitzades aquests dies per la Xarxa d'Escoles Insubmises en diferents centres de la ciutat. Informen els pares sobre la possibilitat d'organitzar-se per evitar que els seus fills es presentin a les proves que preveu la LOMCE per als alumnes de tercer i sisè de primària, (es tracta de la coneguda com a revàlida de primària.) MARINA GASOL, presidenta AFA Àngel Baixeras "Aquestes proves al final no serveixen per res són unes proves que segreguen molt i pensem que no volem que els nostres fills les passin." BELÉN TASCÓN, Xarxa d'Escoles Insubmises "Les proves al final el que faran al final és senyalitzar, diràs quines escoles estan millor o pitjor, al final els pares escolliriem escola exclusivament en funció d'uns resultats." La FAPAC té clar que aquestes proves, tipus test, no serveixen per avaluar les aptituds dels centres escolars. Si a això afegim que la llei Wert preveu que els resultats es puguin fer públics, aquests servirien únicament, segons la FAPAC, per estigmatitzar els estudiants i les mateixes escoles. MONTSE CONEJO, presidenta de la FAPAC "Crec que seria una manera de marcar les criatures, aquests son llestos aquests son tontos és la sensació que ens dona." Les associacions de pares creuen que els estudiants s'han d'avaluar però no amb aquest mètode. I afegeixen que no presentar-s'hi no afecta en absolut el currículum dels alumnes.

La comunitat educativa està en peu de guerra contra els primers exàmens de revàlida que preveu la controvertida Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la LOMCE, del ministre Wert. Les proves s’haurien de fer entre el 4 i el 5 de maig, però ja hi ha famílies que estan organitzant actes de desobediència. Diuen que l’examen només busca posar etiquetes als alumnes i posa en qüestió la feina dels mestres.

Ja va passar l’any passat amb les proves de tercer de primària i enguany s’està fent també amb les proves de sisè, la revàlida de primària. Són exàmens que, per molts pares, l’únic que persegueixen és estigmatitzar el sistema educatiu públic. Per aquest motiu molts opten per la insubmissió i no presentar els fills a les proves.

Aquest fet, a més, no afecta en res el currículum d’aquests nens, que tenen vuit i 11 anys. Per aquest motiu la XEI, la Xarxa d’Escoles Insubmises, aprofita aquests dies per oferir xerrades als pares, per explicar la importància d’oposar-se a les proves. Creuen que les avaluacions s’han de fer però diuen que la que proposa la LOMCE no es basa en criteris pedagògics. En tractar-se d’un examen tipus test es busca que l’alumne memoritzi un seguit de respostes i no té en compte l’entorn social i econòmic on es troben les escoles. Tot plegat serveix, segons la XEI, per estigmatitzar l’estudiant i crear un rànquing d’escoles, no basat en la qualitat dels seus projectes i sí en els resultats d’una prova com a mínim qüestionable.

Des de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, la FaPaC, es dóna suport a la iniciativa de la XEI. Creuen que el sol fet que els resultats es facin públics crearà una competència poc positiva entre els centres educatius. Alguns ja ho van fer, boicotejats per un miler d’alumnes, dedicant dues setmanes de classe a preparar en exclusivitat l’examen. La FaPaC, parla d’un intent de mercantilització de les escoles i una manera d’arraconar, encara més, els centres amb estudiants amb dificultats.

Des de la Generalitat es recorda que no existeix cap intenció, en el cas de Catalunya, de fer públics els resultats de les proves i seguirà amb el mateix model que ara fa vuit anys, sense incloure les proves de competència científica o tecnològica. Tot i això des de la XEI indiquen que els resultats de les proves s’estan utilitzant, per exemple, en el cas dels professors que vulguin demanar un estadi que se’ls concedeix sempre i quan formin part d’una plantilla d’un centre ben puntuat en les proves”.