Amb la remodelació dels jardins de la Tamarita, que es va iniciar al maig de l’any passat, s’han plantat més d’una trentena d’arbres de diferents espècies, gairebé 2.000 arbustos, enfiladisses i plantes aquàtiques. També s’han rehabilitat les fonts, i els elements arquitectònics i ornamentals. El projecte de rehabilitació integral ha permès la recuperació del conjunt del recinte i s’han introduït millores que contribueixen a l’estalvi energètic i d’aigua.

Un recinte històric de l’època burgesa
La finca va pertànyer a la família Craywinckel. De fet, ben a prop dels jardins de la Tamarita trobem un carrer que recorda aquesta família amb el seu nom. A principis del segle XX, l’industrial del cotó Alfredo Mata va adquirir els terrenys i va edificar el recinte actual que avui dia acull la seu de la Fundació Blanquerna i la de l’Associació de Veïns i Veïnes de Craywinckel.