"Mira sí que hi és, l'Antonio" La Paquita és psiquiatra i avui farà la visita en aquest banc de la Rambla de Catalunya. L'objectiu és fer un seguiment de les persones sense sostre que pateixen malalties mentals greus i intentar que acceptin rebre tractament en un centre. FRANCESCA ASENSIO, coordinadora de l'equip Esmess "La idea de l'equip no és fer un gueto de persones amb malalties mentals que estan al carrer sinó, el que nosaltres volem fer, és donar sortida a aquestes persones que en un moment donat han arribat al carrer i que puguin beneficiar-se de la xarxa psiquiàtrica que ja existeix". L'equip intervé a requeriment del Servei d'Insersió Social, que és qui segueix el dia a dia dels més de 600 sense sostre que hi ha a la ciutat. ALBERT GARCIA, director equip de detecció del SIS "Un dels problemes que ens podem trobar a nivell de carrer és que la gent en una situació de vulnerabilitat no ens accepti recursos i si la causa d'aquesta negació està relacionada amb l'existència d'un transtorn mental llavors sí que ens veiem amb la necessitat de contactar amb l'Esmess". Aproximadament el 10% de les persones que viuen al carrer requereixen aquests serveis. En els casos més extrems és l'equip de metges qui decideix si s'ha de fer un ingrés involuntari. Un procés que supervisa un jutge per assegurar-se que es respecten els drets del pacient.