S'ha acabat comprar medicaments en excés i emmagatzemar-los a casa per si de cas són necessaris algun dia. O, com a mínim, això és el que apunten les xifres. El mes de juliol, coincidint amb l'entrada en vigor del copagament, la despesa farmacèutica va caure a Catalunya prop d'un 25%. JORDI CASAS, vicetresorer del Col·legi Farmacèutics de Barcelona: "Són dades que es reflexen en gran mesura per l'entrada dels copagaments. Hauríem de veure si aquesta situació es perllonga i s'estabilitzen aquests nivells de facturació o, per contra, es va compensant durant els meso que venen." ROLANDO COLLADO "Si no arribes, evidentment, t'has d'estar d'allò que no necessites. Abans es comprava molt per comprar." MARIA TERESA CHESA "Jo compro exactament el que el metge em recepta. Ni més ni menys. I em prenc la quantitat que el metge em diu, no me'n sobra ni me'n falta." En aquesta farmàcia del districte de Sants, corroboren el canvi de tendència. Valoren positivament que la gent s'hagi mentalitzat que no és adequat tenir massa medicaments a casa. Ara bé, alerten que hi ha alguns malalts que estan deixant de prendre la medicació. SUSANNA BOADA, farmacèutica: "Vénen cada dos, tres dies a la farmàcia, es van controlant la tensió, en el cas dels hipertensos, i si veuen que els puja la tensió, aquell dia agafen la pastilla, si no, no l'agafen, no se la prenen. Això és terrible. Són patologies que a curt termini potser no els donen massa problemes però a llarg termini poden tenir problemes greus." Tot i que baixa la despesa farmacèutica, aquest mes de juliol s'ha disparat la venda d'alguns medicaments. Són aquells que formen part de la llista de 417 fàrmacs que deixaran d'estar finançats per la Seguretat Social a partir del mes que ve.

Durant el mes de juliol s’han facturat 10,3 milions de receptes a Catalunya. Aquesta xifra ha baixat un 19,98% respecte al mes anterior, quan encara no era vigent el copagament farmacèutic. De mitjana, cadascuna d’aquestes receptes ha costat 10,45 € a la Seguretat Social.

Les comunitats autònomes que més han estalviat són Múrcia, amb una davallada del 35% de la despesa farmacèutica, i Castella i Lleó, amb un 32,96% menys. En canvi, al País Basc s’hi ha gastat un 2,75% més.

Segons el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya la davallada és conseqüència de l’entrada en funcionament del copagament. Ara bé, consideren que cal veure com evolucionen les vendes els propers mesos i si la tendècia es consolida. Expliquen que part d’aquesta baixada de la facturació d’aquest mes s’explica perquè el juny molta gent va comprar medicaments en excés per evitar pagar el sobrecost del copagament.

Tot i la baixada general de la despesa farmacèutica aquest mes de juliol s’ha disparat la venda d’alguns medicaments que formen part de la llista de 417 fàrmacs que a partir de l’1 de setembre deixaran d’estar subvencionats per la Seguretat Social.