Baixem a les entranyes del subsòl de la ciutat. Just aquí a uns metres de profunditat es troba tot el mecanisme que possibilita que 800 clients del Poblenou tinguin energia elèctrica. En aquest centre de transformació hi arriba energia de mitjana tensió per aquests cables vermells. Quan surten pels negres... ja són de baixa tensió, és a dir, per a consum domèstic. La diferència aquí en aquest cas són aquests aparells... És a dir, aquí no treballa ningú, sinó que tot funciona per control remot. I així passa en mil dels 7mil centres de transformació que hi ha al Barcelonès. JOSEP CASTELLÓN, tècnic d'Endesa "Els avantatges són prou evidents. Facilita que no faci falta acostar-se fins aquí per fer la interrupció manualment com s'estava fent fins ara. És a dir, que una avaria que abans podia durar entre dues i tres hores, ara amb un quart, vint minuts en els pitjors casos està solucionat." La direcció de tot això es fa a cinc quilòmetres de distància, a l'avinguda del Paral·lel. És aquí en aquest centre de control on es donen les ordres de tots els centres de transformació telecomandats. Però és que a més, es pot considerar el cervell de l'empresa, perquè des d'aquí es gestiona tota la xarxa elèctrica de Catalunya. Sigui com sigui, aquest és l'ordinador que manipula el centre transformador del Poblenou. Només amb un clic es pot passar de la llum, a la foscor més negra.

Gràcies a la instal·lació dels dispositius de telecomandament a la xarxa elèctrica de la ciutat, s’ha millorat el servei de 15.000 clients. Els districtes més beneficiats per l’adaptació són Ciutat Vella, Eixample, les Corts, Sant Martí i Sants-Montjuïc. Amb els vuit centres de transformació que s’han modernitzat, ja són 1.000 els centres amb aquest sistema de telecomandament, dels 7.000 que hi ha a tot el Barcelonès.

Fins ara, resoldre  una incidència comportava desplaçar-se fins al centre de transformació. Amb la nova tecnologia, tot es pot controlar a uns quilòmetres de distància, des del Centre de Control d’Endesa, a l’avinguda del Paral·lel. És des d’aquí on es pot solucionar una avaria i, fins i tot, encendre i apagar aquests centres telecomandats. Ho fa possible una màquina remota i una altra de comunicacions. Així doncs, l’avaria que abans trigava dues hores a resoldre’s, ara pot quedar solucionada en 20 minuts com a molt.

L’objectiu d’Endesa és incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric. La companyia ha invertit 80.000 euros en aquests treballs.