Quan consumim qualsevol producte, generem residus. La ciutadania segueix els criteris que marca l'Administració per gestionar-los. L'ordre de prioritats fins ara era clar. En primer lloc, reduir al màxim els envasos, com per exemple evitant el consum de bosses de plàstic. En segon terme, reutilitzar. Si no és possible, reciclar i en darrer lloc l'abocador general. Però aquesta jerarquia no és definitiva, almenys si actuem amb intel·ligència ecològica. PERE FULLANA, director del Grup d'Investigació en Gestió Ambiental "En aquest camp no hi ha res escrit amb lletres de sang, si seguim l'anàlisi de cicle de vida. En ocasions pot ser millor reciclar que reutilitzar. Per exemple, si tenim en compte una ampolla de cava fabricada al Penedès que s'envia als Estats Units. Surt més a compte reciclar que retornar l'ampolla a la fàbrica per reutilitzar-la. S'ha d'actuar amb intel·ligència ecològica i canviar aquestes prioritats en funció de l'anàlisi del cicle de vida". Experts de diferents països europeus s'han reunit a Barcelona per actualitzar els darrers avenços i intercanviar experiències. Algunes propostes són sorprenents, com el disseny de llaunes que s'autorefrigeren, és a dir, que no cal posar-les al frigorífic per beure-les ben fresques, amb el consegüent estalvi energètic. Ara cal que experiències com aquesta serveixin d'exemple a les empreses i a l'Administració.