analisi sang alzheimer

(ACN) Les experiències estressants en la mitjana edat o durant la infància poden estar associades a un major risc de desenvolupar Alzheimer i neuroinflamació en edats més avançades, segons un estudi liderat per l‘Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Els esdeveniments vitals estressants són aquells en els quals amenaces externes objectives activen respostes conductuals i psicològiques en nosaltres. Aquests poden ser la mort d’un ser estimat, la desocupació o una malaltia. Cada vegada hi ha més proves que l’estrès podria estar associat a un major risc de demència i deteriorament cognitiu.

La recerca s’ha fet en col·laboració amb el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) i s’ha publicat a la revista ‘Annals of Neurology’. L’objectiu era avaluar si l’acumulació d’esdeveniments vitals estressants al llarg de la vida podria influir en el desenvolupament de patologies relacionades amb l’Alzheimer en etapes posteriors. Hi van participar 1.290 persones voluntàries, totes sense deteriorament cognitiu en el moment de l’estudi però amb antecedents familiars directes d’Alzheimer.

Els participants es van sotmetre a entrevistes per avaluar el nombre d’esdeveniments vitals estressants. Així mateix, se’ls van fer puncions lumbars i ressonàncies magnètiques per analitzar diferents biomarcadors relacionats amb la malaltia d’Alzheimer.

La mitjana edat, període vulnerable

Les anàlisis estadístiques van revelar que l’acumulació d’esdeveniments estressants durant la mitjana edat s’associava a nivells més elevats de proteïna B-amiloide (AB), un factor clau en el desenvolupament de la malaltia.

En aquest sentit, la investigadora d’ISGlobal i primera autora de l’estudi Eleni Palpatzis ha afirmat que la mitjana edat és un període en el qual comencen a acumular-se les patologies relacionades amb l’Alzheimer. D’altra banda, l’equip de recerca també va descobrir que nivells més alts d’experiències estressants en la infància estaven associats amb un major risc de desenvolupar neuroinflamació en edats més avançades.

Més proteïna B-amiloide en homes

La recerca ha conclòs també que l’acumulació d’esdeveniments vitals estressants al llarg de la vida s’associa amb majors nivells de proteïna B-amiloide (AB) només en els homes. En les dones, no obstant això, els investigadors van observar que un major nombre d’experiències estressants s’associava a menors volums de matèria grisa, la qual cosa implica que l’estrès pot tenir efectes específics segons el sexe.

Finalment, les autores van trobar que els esdeveniments vitals estressants en persones amb antecedents de malalties psiquiàtriques es van associar amb majors nivells de proteïnes AB i tau, neuroinflamació i amb un menor volum de matèria grisa.