Durant els mesos d’estiu, les oficines de renovació de la documentació només admeten casos urgents sense cita prèvia

, si han de marxar al cap de dos dies o menys i ho poden justificar amb un document. Les persones que viatgen amb avió o vaixell han de presentar una targeta d’embarcament, però els que viatgen amb cotxe ho tenen més difícil. Per a molts, l’última alternativa és presentar-se, també de matinada, a l’oficina del carrer de Trafalgar, que és l’única que a l’agost obre matí i tarda i reserva uns quants números per a casos sense cita prèvia als primers que hi arriben.