"Aquí está tu targeta para que tengas acceso al sistema de salud." Cinc mesos després d'arribar a Catalunya, la Maria ha rebut la seva targeta sanitària. Aquesta dona brasilera emigrar per buscar feina, però en arribar va tenir problemes de salut. Però com que compartia habitació en un pis rellogat no complia un requisit legal indispensable: el d'estar empadronada, de manera que només la podien atendre a urgències i no tenia accés a cap especialista. "Yo vivía en una habitación." El fet de no estar empadronada dificultava les gestions. Per a les persones sense domicili fix, com la Maria, o les que són en situació administrativa irregular existeix una opció que garanteix l'atenció sanitària. GERARD CATALÀ, advocat del servei de la Creu Roja "Ja estiguis vivint en una cova, sota un banc o senzillament en el teu poble però no puguis empadronar-te, la normativa permetria fer un empadronament sense domicili fix, però avui en dia hi ha molt pocs ajuntaments que estiguin articulant aquesta figura. Barcelona és un d'ells." Segons la Creu Roja, ja han rebut nombroses consultes sobre la targeta, però sovint no és necessari que l'organització actuï, ja que en molts casos el problema tan sols és la manca d'informació. En d'altres, com aquest, cal iniciar tràmits per atorgar la targeta, que permet persones en situació greu de vulnerabilitat accedir a medicaments i atenció especialitzada. Entre els problemes de la Maria ja no hi ha la salut. Això li permetrà buscar una feina a partir d'ara.

Emigrar no és fàcil, però encara ho és menys quan es té un problema de salut. Aquest és el cas de la Maria, una dona brasilera que fa cinc mesos va arribar a Catalunya. Volia buscar feina, però els problemes de salut la van obligar a ajornar els seus plans. En anar al seu centre d’atenció primària, però, li van dir explicar que com que no tenia targeta sanitària ni padró no la podia atendre cap especialista, i la van enviar a urgències. Com que la Maria vivia en una habitació rellogada no complia un requisit legal indispensable, el d’estar empadronada, i en aquesta situació només podien donar-li una atenció mèdica bàsica.

“Va arribar demanant-nos ajuda que pensàvem que es desmaiava”, explica la tècnica de la Creu Roja que la va atendre. Per l’organització, el fet que la Maria no estigués empadronada alentia les gestions, però en aquest cas sí que tenien alternativa legal. Per a les persones sense domicili fix o les que es troben en situació administrativa irregular existeix una opció que garanteix l’atenció sanitària, l’empadronament sense domicili estable. El problema, segos Gerard Català, l’advocat de la Creu Roja, és que hi ha molt pocs ajuntaments de l’àrea metropolitana que articulin aquesta figura: “Afortunadament, la ciutat de Barcelona sí que ho fa“, explica Català.

L’objectiu del conveni de la Creu Roja amb el CatSalut és que tothom tingui garantida l’atenció urgent i especialitzada en tot el territori català. “És una qüestió de drets humans”, subratlla Català, que afegeix que es tracta també d’una prioritat en l’àmbit de la salut comunitària. “Si una persona nouvinguda pateix alguna malaltia des del país d’origen, pot ser un problema, sobretot en el cas de virus infecciosos com el de la tuberculosi. Això no només afecta la persona que la pateix, sinó que pot esdevenir un problema”, explica.

Segons la Creu Roja, ja han rebut nombroses consultes sobre la targeta, però sovint no és necessari que l’organització actuï, ja que en molts casos el problema tan sols és la manca d’informació. L’organització també actua com a filtre i només sol·licita els documents necessaris, de manera que el CatSalut no ha hagut de denegar cap sol·licitud. Un cop s’atorga el document, el titular pot accedir a medicaments i atenció especialitzada. Un problema menys per a persones que en tenen molts, com la Maria, que, ara sí, podrà dedicar-se a buscar feina.