“Si Ensenyament ens retalla, sense pensar en el demà”, “Si no podem educar-los, mai no podrem avançar”, “Mentre els diners se’ns escapen i els corruptes indultats”. Són algunes de les frases que podem escoltar en la versió de ‘L’estaca’ que els mestres de l’Institut Montserrat, situat a Sant Gervasi, han escrit per protestar contra les retallades en educació del Govern espanyol i de la Generalitat.