En els cicles d’infantil i primària, de 3 a 12 anys, hi haurà un docent per cada quatre classes, a més d’un terç del personal en l’horari de menjador. En les llars d’infants es designarà a un terç de la plantilla.

La vaga convocada per aquest dijous a Catalunya pels sindicats CCOO, UGT, USTEC-STES i CGT afecta tots els funcionaris i treballadors dependents de les administracions educatives estatal, autonòmica i local dels centres educatius d’infantil, primària i secundària, a més de totes les universitats públiques. Demanen la retirada del projecte de Llei orgànica de qualitat de l’educació (LOMCE) i protesten novament en contra de les retallades. La convocatòria s’estén als alumnes i als pares i mares. De fet es tracta de la primera vegada en la història d’Espanya en què es convoca conjuntament per part dels tres actors i a totes les etapes educatives.

També s’ha convocat a l’aturada el personal docent i no docent de l’ensenyament privat concertat, així com monitors de menjador i d’altres activitats. La vaga té el suport de tota la comunitat educativa, que està cridada a manifestar-se al centre de Barcelona.