Càritas ha atès en els darrers 12 mesos 60.000 persones només a la província de Barcelona. És el doble de les que va atendre el 2007. A més, l'entitat ha hagut de triplicar els serveis que presta per donar resposta a les situacions de pobresa, i adverteixen que han arribat al límit. CARME TRILLA, entitats Càritas "No és el mateix tenir 60.000 famílies a les quals dones un val menjador, que unes famílies a les quals has de fer un acompanyament gairebé en tots els aspectes de la seva vida, donant-los resposta a tot. Per tant, s'intensifica el volum de feina amb les famílies. Això arriba als límits del que l'organització pot atendre." El que més els preocupa, però, és que la immensa majoria de les famílies que els demanen ajuda ja n'havien rebut en anys anteriors. És el que anomenen pobresa crònica. I això bé marcat en gran mesura per l'atur. El 70 per cent de les persones ateses no tenen feina, i perceben una renda mitjana de 450 euros al mes. Amb tot plegat, els problemes per pagar un habitatge han crescut tant, que l'entitat ha dedicat el 71 per cent del pressupost a aquest àmbit. MERCÈ DARNELL, Programes i Serveis de Càritas de Barcelona "Ara ens trobem amb situacions que no ens trobàvem des dels 50 i 60, però amb la diferència que aleshores es van construir molts habitatges socials, i la gent a poc a poc hi va poder accedir. En aquests moments el que no veiem és que aquestes persones que viuen amuntegades tinguin una solució propera, quan de forma contradictòria hi ha moltes cases que estan buides." L'organització alerta que els més afectats són els menors. De fet, una de cada tres persones ateses a Càritas té menys de 16 anys

D’altra banda, es manté el pes de les ajudes destinades a persones que viuen en habitacions rellogades, que suposen el 40% del total. De fet, bona part de les persones ateses estan obligades a compartir pis per manca de recursos. El 29% viu en habitacions de relloguer; el 42% viu de lloguer  i el 15%, amb  hipoteca però s’ha vist forçat a rellogar una habitació per arribar a final de mes.

Tot i que els problemes per pagar la hipoteca s’han multiplicat per tres, la memòria de Càritas evidencia que el percentatge de persones que viuen de lloguer i tenen dificultats per arribar a finals de mes continua en augment. El Servei de Mediació en l’Habitatge, que va entrar en funcionament el setembre de 2011, ha atès 900 llars amb problemes greus de pagament del pis. El 49% són famílies que viuen en habitatge hipotecat i el 51%,  de lloguer.

Per evitar noves situacions d’exclusió social, Càritas treballa amb la Fundació Foment de l’Habitatge Social. Actualment, disposen de 268 pisos que donen allotjament a 1.150 persones.

La pobresa es cronifica

El darrer informe de Càritas alerta que la pobresa extrema es cronifica i que el 72% de les famílies ateses per CDB ja havien rebut ajuda en anys anteriors. Una part havien sortit de la pobresa i ara han tornat a necessitar ajuda, i d’altres no han deixat mai d’estar en aquesta situació.

Dins la pobresa crònica, hi destaca el percentatge de menors d’edat. Una de cada tres persones ateses per Càritas a la Diòcesi de Barcelona era menor de 16 anys, una proporció molt per sobre de la mitjana catalana, que és d’un de cada cinc.