Revisa quins medicaments falten a la farmàcia. Avui, no en són pas pocs. Segons expliquen alguns farmacèutics, actualment és força habitual que un client que busca un medicament inusual o amb poca sortida, se'n vagi amb les mans buides. Alguns farmacèutics sospiten que una de les causes del desproveïment pot ser la baixada de preus de medicaments prevista per al març. JOAN VENTURA, farmacèutic "El que estan fent és treure tots els medicaments que tenen a preus antics i no fabricaran fins que se'ls acabin els estocs i fabricaran directament amb el preu nou per evitar pèrdues. Hi ha productes que normalment no són falta i que, ara mateix, poden ser falta per aquesta causa". Les veus oficials, però, desmenteixen aquesta teoria i asseguren que les faltes de medicaments només són puntuals i tenen justificació. MONTSERRAT BOADA, vocal de farmàcia del Col·legi de Farmacèutics "Hi ha laboratoris que per evitar que medicaments fabricats a Espanya se'n vagin a altres països comunitaris, calculen la quantitat de medicament que és necessari pel mercat de Barcelona, de Catalunya i de Madrid i venen aquests medicaments. Si es produeix una punta pel motiu que sigui hi pot haver cert desproveïment". Els laboratoris, però, asseguren que no tenen constància d'aquesta pràctica. MARIBEL ANTHONY, responsable de garantia de qualitat de Bayer "A mi no em consta que això hagi estat una acció generalitzada per part de la indústria farmacèutica". Un altre factor que afecta els estocs de les farmàcies és la crisi. Si fa un temps era habitual disposar d'estocs amplis on no hi faltés cap medicament, ara això ja no és possible. CARME SABATER, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat Pública "Les farmàcies només tenen en estoc els productes que realment venen. Aquells que no venen tant els tenen mínimament o, simplement, els demanen quan els necessiten". Tot plegat fa que, en alguns casos, les farmàcies hagin de fer un esforç extra per trobar un medicament. L'usuari acaba aconseguint-lo però ha de tenir paciència. JOAN VENTURA, farmacèutic "Hi ha vegades que pot ser un dia, pot ser tres dies i hi ha productes que en teoria estan en catàleg i que potser fa tres mesos que no els tenim". El Ministeri de Sanitat i el col·legi de farmacèutics coincideixen a dir, però, que ara mateix a Catalunya no hi ha desproveïment de cap medicament i que l'espera màxima per rebre un medicament és de 24 hores.