JORDI FERRER, advocat expert en Tecnologies de la Informació i la Comunicació Es pot prohibir l'enregistrament d'imatges per llei? "Una reforma en la qual entrarien en conflicte dos drets constitucionals: el dret a la informació i el dret a la seguretat ciutadana, que exerceixen els cossos de seguretat pública. Des de l'anàlisi que ha fet el Tribunal Constitucional, ha de prevaldre el dret a la informació pública i a la comunicació per part de la ciutadania." Com s'aplicaria una llei d'aquest tipus? "Que es puguin requisar càmeres en un acte públic trobo que és impossible. L'altre element que seria el control de l'arribada d'aquestes informacions que serien imatges o vídeos a les xarxes socials o Internet, crec que això és difícilment assumible. Pretendre en aquesta etapa d'evolució de la societat de la informació que els ciutadans a través de les xarxes socials no puguin fer arribar aquesta informació és intentar evitar l'inevitable." Com ha d'actuar la ciutadania quan puja continguts a Internet? "Hauria de madurar la societat pel que fa a la pujada de continguts a la xarxa. Jo defenso que hem de tenir llibertat a l'hora de pujar continguts, però sempre amb una maduresa que no ens donarà una prohibició sinó l'evolució de la societat de la informació i ser conscients, nosaltres mateixos, del que s'ha de pujar o no a la xarxa." Què en penses, d'aquesta possible prohibició? "És oportunista per part del Govern i, a part d'això, crec que des del punt de vista de la regulació legal és absolutament inviable, no només pel xoc de drets constitucionals, sinó també per la inoperativitat d'intentar regular allò que no es pot regular. Estem parlant que determinats àmbits de la xarxa no es poden regular. Primer, perquè la tecnologia evoluciona d'una forma tan ràpida que, per molt que el legislador vulgui arribar a aquesta reforma, hi arribarà sempre tard. Probablement aquesta reforma ens arribi d'aquí a un temps, quan la tecnologia que tenim ara haurà canviat."

Després de les manifestacions davant el Congrés dels Diputats que es van produir a Madrid el 25 d’octubre passat, el govern del PP ha anunciat que té la intenció de prohibir la captura d’imatges de la policia mentre exerceixen la seva feina, especialment durant les manifestacions. L’executiu vol limitar la possibilitat de fer fotografies o enregistrar vídeo a la premsa que vagi acreditada amb el carnet o l’armilla.

La simple possibilitat que aquesta mesura tiri endavant ha indignat els activistes i molts ciutadans aficionats al periodisme per Internet, la fotografia o l’audiovisual. De fet, en la manifestació per la vaga i en contra de les retallades d’aquest 14 de novembre, desenes de persones han tornat a sortir al carrer per enregistrar imatges del que succeïa a les ciutats de tot l’Estat.

Els experts consideren que, per prohibir aquesta realitat social creixent, caldria una regulació amb caràcter de llei orgànica que s’aprovés per una àmplia majoria al Congrés. A més, alerten que la mesura podria ser inconstitucional, ja que xocaria amb el dret a la informació. Els advocats consideren que la prohibició només podria decretar-se en els casos que, de forma evident, posin en risc la vida i la seguretat de la ciutadania. En cas contrari, preval la llibertat d’expressió.

Jordi Ferrer, advocar expert en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, defensa que la solució no és legislar ni prohibir conductes que han augmentat amb l’explosió de les xarxes socials, com ara la informació ciutadana o el fet de penjar fotografies o videos i compartir-los en línia. Per Ferrer, cal tenir més educació i consciència sobre els continguts que hi ha a la xarxa, quins mínims s’han de respectar i quina utilitat tenen.