Jornades com aquestes serveixen a pacients d'oncologia per compartir experiències i ajudar-se mútuament. OLIVER GIMÉNEZ "Es parla una mica de com ens va la nostra malaltia i a part d'això també conèixer unes altres persones que tinguin unes altres patologies, unes altres experiències que puguin aportar a tots." I evidentment, també els serveixen per informar-se. Avui han assistit a conferències sobre temes tan diversos com la nutrició o la fertilitat. Però en un context marcat per les retallades també s'ha parlat de com els poden afectar. BEGOÑA BARRAGÁN, presidenta de GEPAC "Nuestra intención es formar e informar a los pacientes que se acercan a nosotros y ofrecerlos los recursos que podemos darles para que tengan la mayor información y con ello mas recursos para poder acceder a la sanidad que se merecen." El principal problema, asseguren, és el copagament, tant dels medicaments com del transport sanitari no urgent. Un sistema que consideren que penalitza els que necessiten més tractaments. Per intentar minimitzar-ne els efectes, demanen que es tinguin en compte les associacions d'afectats a l'hora de prendre segons quines decisions. OSCAR MORAL, assessor jurídic de GEPAC "Cuales son los productos que deben estar dentro del sistema, que tratamientos... En estos momentos las persones con cáncer, o sus organitzaciones, no tienen presencia directa." En aquest sentit, denuncien que hi ha 32 medicaments específics per al càncer que han deixat de dispensar-se als hospitals. Ara són de venda en farmàcies i, per tant, també n'han de pagar una part.

En la primera de les conferències informatives del dia s’hi ha presentat l’informe ‘Anàlisi del Reial de Decret 16/2012 des de la perspectiva del pacient amb càncer’, un text que recull els efectes que les retallades estan tenint sobre aquests malalts. Per intentar minimitzar-los, reclamen que es tinguin en compte les associacions d’afectats a l’hora de decidir, per exemple, quins medicaments deixen de ser de dispensació hospitalària i passen a vendre’s a les farmàcies.