A Catalunya cada dia es diagnostiquen dos nous casos de VIH, prop de 700 nous casos a l'any. JORDI CASABONA, director del Centre d'estudis Epidemiològics de la Sida a Catalunya "Continua havent-hi conductes de risc i fan que les persones s'exposin al VIH i altres agents. Hi ha gent que està infectada i no ho sap i per tant continua fent conductes de risc i en el cas del VIH estem parlant d'una infecció que no té curació i la persona pot ser infectiva durant molt temps." Gairebé la meitat (48%) de les noves infeccions ocorren entre els 15 i 30 anys i, principalment, entre els homes. De fet, els homes que tenen relacions homosexuals és un dels dos col·lectius que més n'han incrementat la prevalença, ja que representen un 39% del total de casos diagnosticats. L'altre grup són les persones immigrades, que en representen un 46% del total. JORDI CASABONA, director del Centre d'estudis Epidemiològics de la Sida a Catalunya "La forma com s'infecten els immigrants ha anat canviant en el temps en funció de quina és la via de transmissió majoritària. Al començament de la epidèmia era per l'ús de drogues en aquest moment és per relacions sexuals i homosexuals, encara que aquest col·lectiu ni cap dels altres és homogeni." Un altre col·lectiu sobre el qual l'Agència de Salut Pública de Catalunya està especialment atent són els joves. Igual què ha passat a la resta d'Europa, el fet que s'hagi avançat l'edat en què tenen relacions sexuals i que siguin més canviants ha provocat que aquest grup estigui més exposat a les infeccions de transmissió sexual. S'estima que un 25% de les persones que estan infectades per VIH no ho saben i que el 45% dels que han estat diagnosticats amb la infecció ja haurien d'estar en tractament des de fa temps.

L’informe epidemiològic SIVES 2012 marca la taxa de nous diagnòstics de VIH a Catalunya, de 8,5 per 100.000 persones i any. La prevalença de la malaltia es manté a Catalunya, encara que la taxa de nous diagnòstics és lleugerament superior a la mitjana europea.

S’ha detectat un augment d’infeccions per VIH, del 39%, entre el col·lectiu d’homes homosexuals i un augment del 46% entre el col·lectiu de població immigrant. En total, se’n diagnostiquen uns 700 nous casos cada any i es calcula que al 2017, a Catalunya, hi haurà 34.700 infectats per VIH.

S’estima que el 48% de les noves infeccions són entre la població d’entre 15 i 30 anys i un 78% d’aquests nous malats són homes.

La prevalença de VIH continua sent elevada en els consumidors de drogues per via parenteral i els homes homosexuals. En canvi, es manté la baixa prevalença del VIH en el col·lectiu de dones treballadores del sexe immigrants, que fins i tot és més baixa que en les autòctones.

D’altra banda, també s’ha detectat una disminució de la prevalença del VIH entre la població penitenciària, però encara està per sobre del 10% i per tant segueix sent una de les taxes més altes d’Europa.

La mortalitat per sida ha disminuït un 70% en els darrers anys, però el VIH encara té un gran impacte sobre la mortalitat prematura. L’esperança de vida dels pacients en tractament és força diferent en funció dels subgrups de la població a la qual pertanyen. Globalment, s’estima que pot ser uns 14 anys inferior a la de la població general catalana.

L’informe també ha detectat que la sífilis infecciosa i congènita va augmentar a Catalunya, entorn d’un 13% respecte a 2011. En canvi els casos de gonococ han disminuït un 5% respecte a 2010.

Pel que fa l’imfogranuloma veneri es va detectar un nou brot amb un total de 90 casos. Un 92% dels quals eren homes homosexuals amb una coinfecció pel VIH.

La clamídia és una altra ITS analitzada. Concretament afecta nou de cada 100.000 habitants, una taxa molt inferior a la mitjana europea, fet que mostra la baixa detecció d’aquesta infecció.

L‘herpes simple és la segona infecció de transmissió sexual més freqüent a Catalunya, després dels condilomes pel virus del papil·loma humà. L’herpes afecta majoritàriament persones heterosexuals d’entre 25 i 34 anys.