És hora de classe però la matèria d'avui és especial. RONNY "Estamos rodando una película sobre la antigua Grecia, sobre la caja de Pandora. Así averiguamos sobre Zeus, el Titán.. Chu-ki hace de brujo, ella hace de la segunda Pandora y yo hago de Titán... los ogros." Un cop a la setmana, aquests alumnes de sisè de primària dediquen la tarda al projecte La casa de shere rom. Una activitat educativa basada en l'ús de la narració i les tecnologies audiovisuals per combatre la desmotivació i l'absentisme escolar. La idea és desenvolupar una activitat en el marc de l'escola que els estimuli la vinculació amb el centre i els seus companys, amb la supervisió d'estudiants de psicologia de l'Autònoma. MARÍA JOSÉ LUQUE, coordinadora del projecte i professora de la UAB "En dos, tres anys hi ha un procés de motivació, de sensació de capacitat, de desenvolupament de competències, de sentir-se competents... de trobar la lectoescriptura com una activitat significativa". El projecte es va comença a aplicar en un grup d'alumnes d'aquest centre ara fa sis anys. Durant aquest temps, però, s'ha anat ampliant el nombre de grups que hi participen, a causa dels bons resultats. CARMINA ÁLVAREZ, directora de l'Escola Bernat de Boïl "Molts nens i moltes nenes que estaven ja una mica com desmotivats per treballar doncs van aconseguir, a través d'aquest treball, també es va notar a l'aula. Va ser com un incentiu per millorar i a més a més per a integrar-se com a grup també". A patrir del curs vinent, La casa de shere rom es desenvoluparà a dos nous centres: l'Associació de Gitanos d'Hostafrancs i el centre de secundària Cristòfol Colom.