El col·lectiu assegura que treballen més hores i cobren menys diners que els docents dels centres públics. Diuen que aquesta situació es dóna des de fa 25 anys i que cap llei, ni la primera Llei d’Educació de Catalunya, equipara els drets i deures del sector públic amb el privat.