Sense cap fil argumental, però amb el trànsit de l'alba a la matinada com a marc visual, 'Flamenco hoy' és un repàs a tots els pals flamencs, fins i tot als més oblidats. No manquen però apunts jazzístics, coples i passodobles, amb el clar propòsit de reflectir la universalitat que caracteritza actualment al gènere. També els artistes implicats reflecteixen el moment actual, amb presències com la de la jove bailaora Pastora Galván, germana d'Israel Galván. Una altra emergent del ball, Rocío Molina, que va ballar a Madrid, no ha pogut repetir a Barcelona. Per bé que hi ha moments més instrumentals o de cante, 'Flamenco' és, essencialment, un espectacle de ball CHANO DOMÍNGUEZ, director musical "La mayor importancia la ofrece el baile... En cuanto a escenografia y luminosidad del espectáculo, es cuando el baile está presente que más se nota todo eso, el trabajo de Carlos para trasladar lo que viene haciendo en sus últimas películas" Les coreografies se les han repartit Nani Paños i Rafael Estévez, que han sabut emmotllar-se a l'elegància que demanava Saura.