Al tancament del segon trimestre de l’any, hi havia 495.700 aturats amb més de 55 anys, una xifra quatre vegades superior al nombre d’aturats que es van registrar a l’inici de la crisi. El 2007 hi havia 131.700 desocupats, fet que significa que la xifra d’aturats ha crescut en 364.000 persones.

Dels desocupats que hi ha actualment, el 57,3% són homes i el 42,7%, dones. L’informe de l’AGETT, que pren com a referència les dades de l’enquesta de població activa, reflecteix també que set de cada 10 aturats d’aquesta franja d’edat fa més d’un any que busquen feina i, per tant, se’ls considera de llarga durada.

El nivell d’estudis afecta a l’hora de trobar feina. Per això, la taxa d’atur és significativament més alta, del 58,6%, entre els qui no tenen cap nivell formatiu. La taxa de desocupació per als qui tenen estudis d’educació primària és del 23,4%, mentre que per als qui tenen estudis secundaris és d’entre el 14 i el 18%, i per als qui tenen estudis superiors és del 8,3%. Els qui han cursat un doctorat tenen una taxa d’atur del 2%.

L’informe també revela que arran de la crisi cada cop són més les persones que continuen treballant i  busquen feina a partir dels 55 anys. De fet, la taxa d’activitat d’aquest col·lectiu, és a dir, el nombre de persones que treballen o busquen feina, supera el 22,5%, la xifra més alta des de 1987. Es tracta d’un augment animat per les dones, que suposen el 75% dels actius que s’han generat en aquesta franja des de 2007.