El conseller de Salut ha estat contundent. Ha volgut garantir que els malalts de càncer s'operaran en un termini màxim de 45 dies de mitjana. L'única excepció, els casos de càncer de pròstata, en què el temps s'allarga fins als 60 dies. Uns canvis que neixen del nou model de gestió de les llistes d'espera que s'ha presentat avui. Si fins ara el temps màxim d'espera garantit era el mateix per a tots els procediments, sis mesos, ara es passa a un nou sistema de prioritats. Serà un equip mèdic qui dictamini l'ordre de les intervencions urgents, tenint en compte la gravetat de cada cas. BOI RUIZ, conseller de Salut "Vetllarem perquè siguin prioritzades de manera adequada els pacients quan aquests pacients estan fora d'un temps raonable d'espera, sigui garantit o no. Depositarem als centres sanitaris i als clínics la capacitat d'ordenar i prioritzar aquells malalts que han de ser atesos al centre." Pel que fa a les operacions no urgents, el conseller ha admès que les llistes d'espera s'han engrossit un 4,6 per cent fins al juny. Amb el nou sistema, canvien els criteris. Per exemple, ja no es garanteix un temps límit per a les operacions de varius, galindons, vasectomies o quists. DECLA. BOI RUIZ, conseller de Salut "Mai no hem negat que augmentarien les llistes sinó que hem dit que el que sí que garantiríem, és que amb un nou procediment aquell que s'estigui esperant s'esperi amb un risc pràcticament mínim o inexistent." També es retarda el temps d'espera de les operacions de lligaments de genoll i menisc, tot i que es garanteix la intervenció entre nou mesos i un any.

Les llistes d’espera es converteixen en llistes de prioritats. Aquest és l’objectiu del Departament de Salut. Per això, una comissió de professionals avaluarà els casos i s’ordenaran seguint un criteri clínic.

Una dotzena d’intervencions, com les cataractes, l’extirpació de les amígdales o les hèrnies, tindran un temps de garantia entre els sis i els dotze mesos. Per a les malalties de risc vital, el càncer i les cardíaques, s’han planificat uns circuits ràpids. En el primer cas, el temps d’espera serà d’uns 45 dies. En el segon cas, serà de dos mesos.

Actualment, cal esperar una mitjana de quatre mesos per a una intervenció quirúrgica sense risc vital. Els malalts del cor han d’esperar menys de dos mesos i els de càncer, 32 dies.