Aquest és el Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat, l'únic equipament d'aquestes característiques a la ciutat. Des de fa 18 anys acompanya els joves fins als 30 anys en el procés de creixement per aconseguir una sexualitat positiva i responsable. El centre atén 5.000 consultes a l'any. ROSA ROS, directora del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat "Aquest servei té les portes obertes, en diem 'open doors', portes obertes perquè puguin venir i siguin atesos immediatament." El centre ofereix un servei global amb atenció biològica, psicològica i social i compta amb professionals de les diferents disciplines que a partir d'una consulta, que pot ser molt precisa, treballen tot l'entorn. Aquesta atenció permet començar un procés de suport i acompanyament. Un dels casos en augment és l'embaràs adolescent, molt vinculat a la situació social i econòmica del moment. ROSA ROS, directora del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat "Tenim situacions bastant desafavorides en les famílies, en les que els adolescents busquen molt més l'energia vital fora de casa que no a casa, i això fa que moltes vegades es quedin embarassades, les noies. Però també moltes vegades fa que augmentin les infeccions de transmissió sexual i que augmentin altres trastorns d'altres característiques en el moment del pas d'adolescent a adult." Les noves tecnologies també tenen un paper important en l'educació sexual. Els joves poden resoldre qualsevol dubte a través de les xarxes, però moltes vegades aquesta informació no està contrastada i això genera confusió o males pràctiques. Des del Centre s'ofereixen tallers d'educació afectiva i sexual per adolescents que els ajuden a resoldre dubtes. MARTA PÉREZ, coordinadora dels tallers "Pregunten sobre els mètodes anticonceptius, quin és el mètode més segur, et pregunten amb quin puc estar més tranquil·la, si hi ha un mètode 100% segur, pregunten molt sobre la pastilla del dia després, el tema de les primeres vegades, això és el top ten." El Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat està obert a qualsevol tipus de consulta. Moltes joves entren a buscar l'anomenada pastilla de l'endemà o a fer-se la prova de la Sida, ja que també funciona com a centre de detecció del VIH.