Els resultats de l’informe PISA 2022 han deixat Catalunya a la cua d’Espanya i de la mitjana de l’OCDE. Uns dels pitjors resultats dels darrers 17 anys i que, segons Educació, s’explica, en part, perquè en les proves del 2022 hi ha hagut una “sobrerepresentació” d’alumnes nouvinguts i en situació d’alta complexitat en els exàmens.

El secretari de Polítiques Educatives, Ignasi Garcia Plata, ha afirmat que en aquest informe PISA, el 24 % de l’alumnat que ha fet les proves provenen de centres d’alta complexitat quan, segons les dades del Departament, a Catalunya aquests alumnes representen un 14,5 % dels estudiants. A la resta de l’estat, el percentatge d’alumnat nouvingut que ha fet les proves ha estat del 15 % i, en el global de l’OCDE, del 13 %.

Aquesta és una qüestió que, segons el Departament d’Educació, caldrà tractar amb els responsables de la prova, per poder obtenir uns resultats més fiables. “En els futurs informes s’ha de tenir en compte, és un element molt rellevant”. Garcia Plata creu que és essencial tenir “molt bona informació per poder prendre mesures. No hem de fer escarafalls, n’hem de prendre nota. Però ens ajudarà a fer-ho amb més precisió”.

Millora de la comprensió lectora

Malgrat que creuen que la mostra d’alumnes no és del tot representativa, des del departament es mostren preocupats pels resultats i creuen que un dels àmbits on cal incidir és en la comprensió lectora. “És molt necessari que des del primer moment ens centrem en això. La competència lectora és d’una enorme transcendència”. Creuen que “com a sistema educatiu hem de tenir mirada més accentuada en les competències bàsiques des de l’inici de l’escolarització”. Destaquen que les mesures que s’estan prenent, com la reducció de ràtios o el suport als centres amb més complexitat, es veuran a llarg termini. “No donaran una solució immediata”, asseguren.